WilliamTroensegaard – tog priset.

William Troensegaard, läkare på hudkliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, har som pedagogisk utmärkelse tilldelats läkarstudenternas pedagogiska pris. William får priset för särskilt värdefulla insatser inom läkarutbildningen på termin 7 i Lund höstterminen 2015.