Sten Eirik Waelgaard Jacobsen.

Sten Eirik W. Jacobsen, född 1961 i Oslo, disputerad i Bergen 1992, är en av världens ledande forskare inom området blodcellsnybildning, så kallad hematopoes. Hans forskning på stamceller i blodsystemet studerar hur sådana celler bildar blodets och immunsystemets olika komponenter, och händelseförloppet när stamcellerna växlar från att producera normala celler till att ge upphov till cancerceller i blodsystemet, dvs leukemi. Jacobsens forskning är också av betydelse med avseende på bl a stamcellstransplantationer, en metod som används för att behandla såväl leukemi som andra sjukdomar i blod- och immunsystemet.

– Professuren innebär ett viktigt erkännande av vår forskning. Samtidigt ger det mer resurser och en möjlighet att inrikta sig på ännu mer banbrytande forskning – en möjlighet till state-of-the-art forskning, säger Sten Eirik Waelgaard Jacobsen.