Åsa Kadowaki och Christina Sandell – hyllade.

Christina Sandell, distriktsläkare vid Valla vårdcentral, Linköping, utnämndes till »Årets allmänläkare” när Distriktsläkarföreningen samt Läkarföreningen i Östergötland bjöd till fest den 18 mars. Hon fick priset för »…outtröttligt, engagerat och mångårigt väl genomfört arbete med distriktsläkarna i Östergötlands fortbildning«.

Även »Årets allmänläkarvän« utsågs: Åsa Kadowaki, specialist i psykiatri, Linköping, fick sitt pris »…för att du med fötterna tryggt på jorden finns där för kollegorna i primärvården«.

Alla allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin inom distriktet var inbjudna till festen på Läkarsällskapets hus i Linköping. De nyblivna specialisterna i Östergötland som var närvarande på festen uppmärksammades med blomma och diplom.