Fyra hyllade allmänläkare i Örebro-Värmland, fr v: Inger Adler, Jürgen Staub-Lambrecht, Hans Nordin och Lisa Sprengler. Foto: Bengt Karlsson

I samband med årets fortbildningsdagar i Loka 13-14 januari 2016 utdelade SFAM Örebro-Värmland sina årliga priser för 2015.  Det rör sig om priset »Bästa allmänmedicinska insats« och det pedagogiska priset »Kunskapens ljus«. Båda priserna utdelas till medarbetare i Örebro och Värmlands län.

I Värmland gick priset för »Bästa allmänmedicinska insats« till Jürgen Staub-Lambrecht för »…engagerat beslutskompetent ledarskap med känsla och närhet till patienten, medarbetaren och den allmänmedicinska disciplinen«.

»Kunskapens ljus« tilldelades Lisa Sprengel för outtröttligt entusiastiskt handledarskap för ST-läkare och studenter präglat av generositet och arbetsglädje.

I Örebro fick Hans Nordin motta »Bästa allmänmedicinska insats« för sitt mångåriga och betydelsefulla arbete för allmänmedicinen i länet som kliniker, studierektor, handledare och medicinsk rådgivare.

»Kunskapens ljus« gick till Inger Adler som på Hällefors vårdcentral tagit ett stort ansvar för handledning av utbildningsläkare och blivit mycket uppskattad för sin uppmuntran, empati och konstruktiva feedback.