Magda Bienko – belönad i internationell konkurrens. Foto: SciLifeLab.

Magda Bienko är en av åtta pristagare av det prestigefyllda priset som avser att stödja unga forskare för att bygga upp ett eget labb och en egen forskargrupp. Anslaget på motsvarande drygt 2,4 miljoner kronor fördelat över tre år. Magda Bienko får det för projektet »Mapping genome organization and expression landscapes in single cells in early embryonic development.«