Elisabeth Ronne Engström och Niklas Marklund belönas med forskningspengar. Foto: Cecilia Yates och Mikael Wallerstedt.

Deras forskning inriktas på en strokesjukdom som drabbar yngre personer, så kallad subarachnoidalblödning, samt långtidskonsekvenser av upprepade hjärnskakningar hos idrottare.

Elisabeth Ronne Engströms studier inriktas på mätning av uppmärksamhet och uttröttbarhet efter subarachnoidalblödning, en strokesjukdom som drabbar yngre personer till följd av aneurysm i hjärnan.

Niklas Marklund forskar på de långtidskonsekvenser som kan drabba idrottare efter upprepade hjärnskakningar. Bland annat kommer idrottare med kvarstående besvär efter en eller flera hjärnskakningar att avbildas med en modern PET-MR kamera.

Bissen Brainwalk är en insamlingsfond som grundats av bandyprofilen Mathias ”Bissen” Larsson som själv drabbades av en stroke för sex år sedan.