Umeåprofessorerna Lars Nyberg och Helena Edlund får dela på 30 miljoner kronor i forskningsanslag.

Helena Edlund är professor vid Umeå center för molekylär medicin (UCMM). Hon och hennes forskargrupp fokuserar på de molekylära mekanismer som ligger till grund för typ 2-diabetes och styr bildning och funktion hos insulin-producerande betaceller.

Gruppens arbete har bidragit till bl a bättre förståelse för hur fetma och andra metabola syndrom påverkar de insulinproducerande betacellerna och bidrar till typ 2-diabetes, ett globalt hälsoproblem.

Lars Nyberg är professor och verksam vid institutionen för strålningsvetenskaper och vid institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB). Han är också föreståndare för Umeå Centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI). Han och hans forskargrupp studerar vad som händer i hjärnan vid bland annat åldersrelaterad minnesförsämring, och forskningen genomförs med hjälp av avancerade hjärnavbildningsmetoder, minnestester och hälsostatistik.