Stefan Lindgren – ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet

Beslutet fattades vid Läkaresällskapets senaste fullmäktigeförsamling den 27 april, där man också beslutade om ledamöter i Läkarsällskapets styrelse. Den nya styrelsen består av: Britt Skogseid, professor i tumörbiologisk endokrinologi, Uppsala universitet (vice ordf. ); Mikael Sandlund, professor i psykiatri, Umeå universitet (ordf Etikdelegationen); Mats Ulfendahl, professor i experimentell audiologi och otologi, Karolinska institutet (ordf Forskningsdelegationen); Karl Franklin, docent och universitetslektor vid Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus Umeå och Christina Bergh, professor vid Kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset (övrig ledamot).