Professor Jan Sundquist och hans forskarkolleger får miljonanslag. Foto: Bertil Kjellberg.

Forskningen ska bedrivas i samarbete med professor Kenneth Kendler och hans forskargrupp vid Virginia Commonwealth University, USA.

– Jag känner mig mycket hedrad över det nya förtroende som vi nu fått. Detta är ett resultat av det fantastiska teamwork som finns i forskargruppen, säger Jan Sundquist på CPF:s hemsida. Centrum för Primärvårdsforskning är ett samarbete mellan Lunds Universitet och Region Skåne.