Olle Melander, professor i internmedicin belönas för sin forskning på hormoner kopplade till utvecklingen av diabetes och hjärt–kärlsjukdom. Foto: Hans Reuterskiöld/KVA.

Utmärkelsen avser »…hans genetiska och kliniska studier som klarlägger biokemiska och livsstilsrelaterade sjukdomsmekanismer vid övervikt och kardiovaskulär sjukdom,« enligt motiveringen.

Olle Melander och hans forskargrupp är verksamma i Malmö. Deras arbete syftar ytterst till att hitta individer med dold högrisk för typ 2-diabetes eller hjärt–kärlsjukdom genom att utforska molekylära mekanismer i kroppen som på sikt kan orsaka sådana sjukdomar.

Göran Gustafssonpriset är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen för yngre forskare i Sverige. Prissumma är 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag till respektive pristagare, fördelat på tre år, plus ett personligt pris på 250 000 kronor till var och en.