Pris för bästa avhandlingen

Fredrik Johansson, som disputerade den 13 juni 2015, belönas för den banbrytande upptäckten av en sorts klockfunktion som ger enskilda nervceller förmågan att tidsinställa sina reaktioner. Upptäckten har publicerats i topptidskrifter och rönt stor uppmärksamhet internationellt.

Priset kommer att överlämnas vid Läkaresällskapet i Lunds medlemsmöte på Locus Medicus Lundensis den 14 april då också pristagaren berättar om sin forskning. Alla är välkomna!

Tid: torsdag 14 april kl 19.00 Plats: Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5, Lund.