Helga Skúladóttir

Helga Skúladóttir, specialist i kardiologi och internmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, belönas för sitt arbete med förmaksflimmer. Hon får 2016 års stipendium på 100 000 kronor som delas ut av Svenska kardiologföreningen och läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim.  

I Sverige har omkring 300 000 personer förmaksflimmer, en stark riskfaktor för ischemisk stroke. Symtomgivande förmaksflimmer ger också starkt försämrad livskvalitet.

Exakt varför vissa patienter upplever symtom och andra inte är ett mysterium för kardiologerna, och än i dag saknas verktyg för att hjälpa dem som har starka symtom av sitt flimmer, enligt Helga Skúladóttir.

Hon tog emot stipendiet i samband med Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg.