Professorn och forskaren Gunnar C Hansson får prestigefyllt anslag.

Gunnar C Hansson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, har fått det prestigefyllda anslaget ERC Advanced Grant från Europeiska forskningsrådet. Hans forskargrupp är världsledande inom fältet mukus och muciner, och står bakom en rad omvälvande upptäckter om det skyddande slemlagret i tarmar och luftvägar. Ambitionen är att finna nya behandlingar mot en rad sjukdomar, som cystisk fibros och ulcerös kolit. Anslaget från ERC är på 2,5 miljoner eurounder fem år, dvs drygt 23 miljoner svenska kronor.