Nils Uddenbergs senaste belönas av Kungl. Vetenskapsakademien. Foto: Dan Jibréus

Professorn och författaren Nils Uddenberg får Kungl. Vetenskapsakademiens Letterstedtska författarpris för sin hyllade medicinhistoriska bok i två band: »Lidande och läkedom I och II, (Fri Tanke; 2015). Det årliga priset på 30 000 kronor tilldelas »… något originalarbete inom vetenskapens, litteraturens eller konstens område, som under nästföregående år blivit utgivet i tryck, eller för någon under samma tid gjord upptäckt av praktiskt värde för mänskligheten.«

Nils Uddenbergs prisade bok behandlar i populärvetenskaplig ton medicinens utveckling fram till 1950.