Christopher Gillberg – prisad för livslång forskning kring autism.

Christopher Gillberg hedrades med utmärkelsen därför att han, enligt prisutdelarnas motivering, »…har bidragit till autismforskningen på ett enastående sätt, och för att hans insatser haft stort inflytande på området över lång tid.«

INSAR (International Society for Autism Research), som utser pristagaren, är en vetenskaplig och professionell sammanslutning vars mål är att öka kunskapen om autism.