Torunn Axelsson diplomerad – nu av kollegerna. Foto: Jakob Nyhlén.

Torunn Axelsson, läkare vid Medicinkliniken SU/Östra Sjukhuset, har fått SYLF Göteborgs Handledarpris för året 2015. Sveriges Yngre Läkare Förening Göteborg motiverar sitt val som följer:

Torunn Axelsson »…är kompetent, tillgänglig och skapar en kollegial och öppen atmosfär i hela teamet så att alla personalkategorier vågar uttrycka sig. Hon visar vägen för sina yngre kollegor och ger feedback på ett konstruktivt och trevligt sätt. En bra förebild!«

Priset delades ut i samband med Göteborgs Läkarförenings årsmöte i februari 2016.