Karin Lundell, Kristina Jennische och Sofia Olsson Heino – hyllades som årets handledare i Dalarna

De tre som fick pris omfattande bl a diplom och blommor är:

Karin Lundell (medicin) »…för sitt stora engagemang, där tiden aldrig är för knapp för att stötta och utbilda yngre kollegor«. Stort tålamod, fint bemötande och positiv energi på medicinakuten framhölls också i nomineringen.

Kristina Jennische (opererande specialitet) fick priset för »…sin ödmjukhet, kunnighet, pedagogik och förmåga att inkludera varje vilsen AT-läkare.« Förenande allt detta med god ledarskap »…är hon en trevlig och frisk fläkt på kirurgkliniken.« 

Sofia Olsson Heino (psykiatri) prisades för »…sitt tålamod, kompetens och förmåga att skapa lugn hos såväl patient som AT-läkare. Med inspirerande samtalsteknik väcker hon nyfikenhet och intresse för ämnet psykiatri.«