Kaj Eman och Britta Lödén – två hyllade handledare.

Motiveringen till Kaj Emans pris är bl a att han »… anstränger sig över det förväntade för att skapa en bättre arbetsdag och undervisning, och har strukturerat upp en fungerande form av kontinuerlig AT-undervisning. Utöver det lär han känna underläkarna, ger både konstruktiv kritik och stöttning till de som behöver.«

Britta Lödén, som blev nominerad av samtliga ST-läkarna på onkologikliniken, får priset för att hon, förutom sin långa kliniska erfarenhet och breda kompetens »…alltid [är] lugn och har alltid tid för frågor. Ingen fråga känns dum att ställa. Hon är bra på att ge feedback, få en att känna sig hörd, betydelsefull och respekterad. Hon är mycket engagerad som vår studierektor och även i den dagliga handledningen av oss ST-läkare.«