Kristina Wallman, årets allmänläkarvän i Dalarna. Foto: Witek Pisarek

Hon får utmärkelsen för att under en hel yrkeskarriär alltid ha »… haft ett gott öga till och varit en hjälpande hand för allmänläkarkåren i Dalarna«, enligt motiveringen till priset. »Som allmänläkarvän har Kristina Wallman i sin undervisning och sina konsultationssvar försökt att tänka som en läkare i primärvården – och inte velat få oss att tänka som en läkare i sjukhusvården.«

»Genom många års fackligt engagemang – både som ordförande för Dalarnas läkarförening och som företrädare för Sjukhusläkarförening – har hon också aktivt sett till att skapa och upprätthålla ett gott samarbete med primärvården. Närhelst vi önskat en uppdatering på det hematologiska området har Kristina kommit för att föreläsa, gärna och bra – och alltid med en vilja till förståelse för allmänläkarens arbetssituation«, heter vidare det i motiveringen till priset.

Utmärkelsen »Årets allmänläkarvän« delas ut för andra året i Dalarna. Efter allmänläkarnas nominering av kandidater utses pristagaren via omröstning i styrelserna för Distriktsläkarföreningen och SFAM.