Henri Afghahi – nydisputerad.

I slutet av maj försvarade han framgångsrikt sin doktorsavhandling »Epidemiolocal aspects on renal impairment in patients with type 2 diabetes« vid Sahlgrenska Akademin. I avhandlingen har han bland annat studerat behandlingsbara riskfaktorer för försämrad njurfunktion, till exempel högt blodtryck, förekomst av äggvita i urinen, högt blodsocker, förhöjda blodfetter och rökning, hos patienter med typ 2-diabetes.

– Nedsatt njurfunktion innebär en ökad risk för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom och dödlighet hos patienter med diabetes. Vi har undersökt vad vi genom att identifiera riskfaktorerna kan göra för att förhindra försämring av njurfunktionen hos dessa patienter, säger han i ett uttalande för personaltidningen.

Avhandlingens fynd kan på sikt främja korrekt omhändertagande av patienter i framför allt tidiga stadier av diabetes, ofta i primärvården.