Henrik Maltzman – får pris och 10 000 kr att forska för. Foto: Carin Wesström.

Henrik Maltzman, ST-läkare i gastro- och internmedicin vid medicinkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm, har fått utmärkelsen »bästa kliniska handledare för läkarstuderande« vid kursen i klinisk medicin på Danderyds sjukhus AB, ht 2015 – vt 2016. Han nominerades av läkarstudenterna på termin 5 och termin 6, och tilldelas därmed Medicin- och Hjärtklinikernas Pedagogiska Pris. Förutom ära och blommor innebär utmärkelsen tilldelning av ett forskningsstipendium på 10 000 kr.