Nelson Gekara får miljonpris för sin forskning. Foto: Mattias Pettersson

Nelson Gekaras forskning fokuserar på reglering av det medfödda immunförsvaret i relation till infektionssjukdomar och DNA-skada. Han arbetar med flera olika modellorganismer för att studera hur mikroorganismer interagerar med sin värd och hur immunreaktioner skapas och regleras.

Forskargruppen han leder visade nyligen vilken viktig roll DNA-skada spelar för det medfödda immunsystemet. Gruppen identifierade nya signalmolekyler som är viktiga för regleringen av immunreaktioner och som skyddar organismen från överreaktion och kronisk inflammation, som exempelvis reumatism.

I motiveringen till Eric K. Fernströms pris framhåller priskommittén att Nelson Gekara »under sin tid i Umeå visat en synnerligen stark utveckling forskningsmässigt. Han har byggt upp en egen självständig forskningslinje och är idag en etablerad forskare, vilket till exempel visas av att han i stark konkurrens erhållit flera stora forskningsbidrag, bland annat ett fyraårigt projektbidrag från Vetenskapsrådet.«

Eric K. Fernströms Stiftelse delar varje år ut dels ett nordiskt pris till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna, dels lokala priser till yngre forskare vid medicinska fakulteter i Sverige. Det Nordiska Priset har en prissumma på en miljon kronor.