Per-Göran Larsson, ny professor i Linköping.

Per-Göran Larsson, tidigare överläkare på Kvinnokliniken, Skaraborgs sjukhus, har den 28 maj installerats som professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) på Universitetssjukhuset i Linköping. Parallellt med sin forskning – företrädesvis kring bakteriell vaginos – har P-G Larsson arbetat som kliniker på kvinnokliniken i Skövde. Från början var han obstetriker men på senare tid också gynekolog.