Peter Giesecke, kardiolog, och Maria Wahlström, hjärtsjuksköterska, tar emot diplom och blommor efter presentation av sina studier.

Peter Giesecke fick stipendium för studien »Sköldkörteln och hjärtat – tyreoidea sjukdomars inverkan på kardiovaskulär sjuklighet och död«. Studien visar bland annat att risken för hjärt-kärlsjukdom är högre för patienter med hypertyeros (giftstruma), och att patienter med denna diagnos har markant ökad risk för förmaksflimmer och förtida mortalitet till följd av sin sjukdom. 

Hjärtsjuksköterskan Maria Wahlström fick stipendiet för den pågående studien »Effekter av Mediyoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer«. Studien ska utvärdera bl a upplevd livskvalitet, blodtryck och hjärtfrekvens hos 132 patienter som får sin behandling i en yoga-, en avslappnings- eller en kontrollgrupp.

Bakom stipendierna står Stiftelsen Hjärtat, en ideell organisation finansierad av enskilda bidragsgivare.