Susanne med dr och legitimerad sjuksköterska belönas för sin forskning.

Susanne Pettersson, med dr och legitimerad sjuksköterska vid Karolinska universitetssjukhuset, får Reumatikerförbundets årliga vårdforskningsstipendium för bland annat sin avhandling om övertrötthet hos patienter med SLE, systemisk lupus erythematosus. Stipendiet på 25 000 kr delades ut på Reumatikerförbundets förbundsstämma den 5 juni. Juryn, som bestod av representanter från Reumatikerförbundet och vårdprofessionen, motiverar beslutet bl a med att Susanne Pettersson framgångsrikt tillämpat forskningsresultat i det kliniska arbetet som utvecklar vården för patienter med reumatiska sjukdomar.