Johan Sundström får 2016 års Viviane Conraads-utmärkelse

Viviane Conraads-utmärkelsen ges årligen till etablerade forskare som belöning för framstående gärningar inom sitt forskningsområde. Priset är skapat till minne av dr Viviane Conraads, framstående medlem av European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, EACPR. Hon var chef för hjärtsviktskliniken vid universitetssjukhuset i Antwerpen och kärnmedlem i EACPR:s sektion för grund- och motionsforskning samt translationell forskning.

Johan Sundström får utmärkelsen söndagen den 28 augusti i Rom, vid EACPR:s generalförsamling, i samband med the European Society of Cardiology Congress 2016.