Erika Mellander och Tomasz Dziechciowski valdes till bästa handledare.

Läkarstudenterna vid Lunds universitet, som nominerar pristagarna, motiverar valet av Erika med att hon är genuint intresserad av att lära ut och är pedagogisk och positiv. Vidare belönas hon för att hon »…med outtröttlig energi, entusiasm och med glimten i ögat… presenterat anestesiologins utmaningar och gratifikationer för studenterna – alla frågor och funderingar har varit välkomna och de har besvarats med ett ständigt leende och enormt tålamod«.

I motiveringen till valet av Tomasz står att all annan handledning »bleknar i jämförelse« med den som han gav.  »Inkluderande, lyssnande med ett naturligt avkopplat och anpassat sätt att berätta och förklara vad som pågår. Med stor entusiasm tog han sig extra tid, gjorde det spännande och roligt och öppnade upp ögonen för anestesi som inriktning«, skriver läkarstudenterna, som även hoppas få fler kolleger som Tomasz.