Handledarna Mikael In de Betou och Sofia Christopoulou Almen 2016.

Almen är det årliga pris som delas ut i Uppsala län till bästa handledaren i allmänmedicin och bästa handledaren på sidotjänstgöring  för samarbete mellan ST-läkarna i allmänmedicin och Svensk förening för allmänmedicin, SFAM.

I utmärkelsen ingår, förutom diplom och ära, också en alm till vardera pristagaren.

Mikael In de Betou får priset för att han är en »mycket bra stöttare« som alltid är intresserad och villig att lyssna. »Han tar sig tid till handledning trots att han har många patienter på sin lista. Han har dessutom bra struktur på handledningen och ser till att vi går igenom det vi ska med bl a sit-in och journalgenomgångar.  […] Mikael är en trevlig och ödmjuk person som många patienter och alla i personalen älskar«.

Sofia Christopoulou får priset för att hon »… är en engagerad och tjänstvillig handledare som tar stort ansvar för ST-läkarna och delar med sig av sina kunskaper«. En riktig klippa att luta sig mot under akutpsykiatriplaceringen, en randning som annars kan te sig väldigt utmanande, heter det i motiveringen till priset.