Nicolaos Dimopoulos– AT-läkarnas favorithandledare i år. Foto: Hannes Ljunghall

Det är AT-läkarna vid sjukhuset som har röstat för att Nikos ska få priset, och de motiverar sitt val enligt följande:

»Nikos Dimopoulos är kunnig och en fantastisk handledare för oss yngre kolleger. Trevligt bemötande, rolig och lugn. Oavsett belastning tar sig Nikos alltid tid att diskutera patienter, förklara och svara på frågor eller komma förbi och undersöka ifall man skulle vara osäker. Alla konsultationer leder fram till både ett bra omhändertagande av patienten och en intressant och lärorik diskussion om sjukdomen, differentialdiagnostik och handläggning. Med Nikos som handledare växer man som läkare«.