Kuno Morin och Helene Magnusson valdes till bästa handledare av SYL Blekinge.

Kuno Morin får utmärkelsen för att han alltid visar »… stort intresse och engagemang, är lyhörd och besitter en mycket stor såväl praktisk som teoretisk kompetens som han med glädje delar med sig av«.

Helene Magnusson beskrivs som »generös med att dela med sig av sina kunskaper … tar sig tid att lyssna och vägleda, även när tiden är knapp och tidboken pressad. Tar kollegors tankar på allvar och uppmuntrar på så sätt till ökad självständighet och trygghet«. Helene är inspirerande att arbeta tillsammans med, vilket gör kollegor glada och tacksamma. »Även genom sitt arbete som fortbildningssamordnare och ordförande för SFAM-Blekinge visar hon sitt engagemang för att lyfta allmänmedicinen i Blekinge i sin helhet«, heter det i motiveringen till hennes pris.