Andra »Skalpellen« på raken till ortopeden Abdulemir Ali i Lund. Foto: Olle Dahlbäck

Abdulemir Ali, ortoped vid Skånes universitetssjukhus i Lund, tilldelas läkarstudenternas pedagogiska pris »Skalpellen« – för andra gången på raken. Det var i samband med kursavslutningen som läkarstudenterna på termin 8 i Lund korade Abdulemir Ali till bästa handledare och rättmätig skalpellinnehavare.

Studenternas motivering lyder: »En handledare som är pedagogisk och står upp för studenterna i ett annars ganska rått klimat. Han lyssnar på studenternas synpunkter och är genuint engagerad i sin uppgift som amanuens«.