Hans-Göran Tiselius – hedrad för livsinsatsen.

Hans-Göran Tiselius, professor emeritus i urologi vid CLINTEC-institutionen (Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik), Karolinska institutet hedrades med Honorary Lifetime Achievements Award i samband med 13th International Symposium on Urolithiasis. Detta symposium som arrangeras vart fjärde år av International Society of Urolithiasis, ägde rum i Chiba, Japan, 19–22 juli. Det var andra gången i organisationens mångåriga historia som utmärkelsen tilldelades en urolog och motiveringen var »in recognition of his outstanding lifetime contributions to the field of urolithiasis research«.