Brian Hodge – forskar och förändrar. Foto: Alex De Oliveira

Hans forskningsresultat har lett till förändrad praxis i utbildningen av läkare runtom i världen, både akademiskt och kliniskt. Examineringen av läkarstudenter i många länder inbegriper numera till exempel bedömning av kandidaters kommunikationsförmåga samt deras färdigheter i att värdera patienters mentala hälsa.

Brian Hodges arbetar vid medicinska fakulteten och Ontario Institute for Studies in Education vid Torontos universitet i Kanada. Han började forska i början av 1990-talet genom att studera hur kompetens bedöms med utgångspunkt från bevisade kliniska färdigheter och uppnådda inlärningsmål.

– När jag gick min läkarutbildning var alla tentamina skriftliga eller muntliga. Simuleringar fanns knappt med under examinationsprocessen. Idag är simulerade patienter vanligt förekommande i många delar av världen, vilket har förändrat hur läkarstudenter bedöms. I en perfekt värld skulle vårdpersonal årligen testa sina kliniska kunskaper och kommunikationsförmåga genom utmanande simuleringar. Det är det jag arbetar med för närvarande, säger Brian Hodges i ett pressmeddelande.