Gustav Smith, 34-årigt forskarlöfte tar emot checken på 6 miljoner. Prins Daniel gratulerar. Foto: Gustav Mårtensson/Hjärt-Lungfonden

Gustav Smith, docent i hjärtsjukdomar och läkare vid Skånes universitetssjukhus, har tillsammans med sin forskargrupp tilldelats Prins Daniels forskningsanslag på 6 miljoner kronor. Anslaget, som kommer från Hjärt-Lungfonden, går till yngre lovande forskare i syfte att säkra deras fortsatta arbete.

Gustav Smith och hans grupp arbetar med att hitta nya biomarkörer för och effektivare behandling av diagnosen hjärtsvikt.

Gruppen har genom omfattande befolkningsstudier studerat gener hos tusentals individer som drabbats av hjärtsvikt, och nyligen identifierade de en gen som tycks spela en viktig roll för patientens överlevnad. I sitt fortsatta arbete ska forskarna kartlägga hur genen fungerar och på vilket sätt den påverkar hjärtat.

– Vi har bland annat hittat en genvariant som verkar vara kopplad till sämre överlevnad hos patienter med hjärtsvikt. Hjärt-Lungfondens anslag gör det möjligt för oss att fortsätta vårt arbete med att identifiera nya behandlingsmål och biomarkörer som kan förebygga och skräddarsy behandling vid hjärtsvikt, förklarar Gustav Smith, i ett pressmeddelande i samband med att han tog emot sexmiljonerschecken ur Prins Daniels hand den 8 september.

Prins Daniels anslag i Hjärt-Lungfondens regi delas ut till duktiga forskare under 40 år- Pengarna fördelas över tre år och ger forskaren möjlighet att arbeta koncentrerat med att nå ett forskningsgenombrott inom hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.