Malin Parmar forskar för att hjälpa t ex Parkinsonpatienter. Foto: Kennet Ruona

Forskningsarbetet följer tre huvudspår. Dels försöker Malin Parmar och hennes grupp få stamceller att utvecklas till dopaminproducerande nervceller som sedan kan föras in i hjärnan på Parkinssonpatienter i behov av högre nivåer av signalämnet dopamin.

Ett annat forskningsspår är att försöka programmera om hudceller direkt till dopaminceller utan att de passerar ett stamcellsstadium. Forskargruppen arbetar också med att föra in friska gener i en skadad hjärna och försöka få dem att programmera om t ex gliaceller till dopaminproducerande celler. 

– Jag tror på alla tre metoderna, de har alla sina för och nackdelar, säger Malin Parmar i ett nyhetsbrev från Lunds universitet. 

Hon och hennes grupp var först i världen med att programmera om hudceller till nervceller. Det var för några år sedan men tekniken är så ny att en eventuell klinisk tillämpning av metoderna ligger flera år framåt i tiden.