Kjell Lindström – belönad utvecklare av ultraljud inom obstetrik och gynekologi.

Kjell Lindström, professor emeritus i elektrisk mätteknik, Lunds Tekniska Högskola, och medicintekniska avdelningen, Skånes universitetssjukhus, Malmö, tilldelas The Ian Donald Technical Development Award 2016 av The International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG). Denna medalj utdelas till en individ som har gjort enastående insatser till den tekniska utvecklingen av ultraljud inom obstetrik och gynekologi.

Ian Donald, Regius Professor of Midwifery vid University of Glasgow, ledde ett team av läkare och ingenjörer som etablerade ultraljud som en kliniskt användbar modalitet inom obstetrik och gynekologi. Gruppens första tunga publikation kom 1958 och innehöll den första ultraljudsbilden av ett foster som någonsin publicerats. Efter Ian Donald död 1987 inrättade ISUOG The Ian Donald Gold Medals för att hedra Donald´s pionjärinsatser inom ultraljud.

Kjell Lindström får utmärkelsen den 25 september, i samband med 26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology i Rom.