Dude Gigliotti, docent i immunologi. Foto Stefan Zimmerman

Dulceaydee (Dude) Norlander Gigliotti får sitt pris den 13 oktober för att under fem år ha arbetat med att effektivisera försöksdjursutbildningen för forskare och laboratoriepersonal på olika nivåer.

– Jag upplever att jag prisats för att jag skapat utbildningsverktyg som alla kan använda, säger Dude Gigliotti till KI-bladet.

Hon är docent i immunologi, och tack vare hennes innovativa upplägg av försöksdjurskurser har personalen på KM kunnat utbilda över 2 000 studenter inom både medicin och veterinärmedicinsk vetenskap på de flesta svenska universitet.