Cancerforskarna Jiri Lukas (t v) och Jiri Bartek belönas med Eric K. Fernströms Nordiska pris 2016 . Foto: Kennet Ruona

De båda forskarna, som kommer från Tjeckien, har samarbetat sedan slutet av 1980-talet. Jiri Lukas arbetar i dag vid Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research vid Köpenhamns universitet, och Jiri Bartek delar sin tid mellan danska Cancerfonden (Kræftens Bekæmpelse) och Karolinska institutet i Stockholm, där han har en professur vid SciLifeLab.

Forskningen som belönas studerar celler med genetiska skador. Dessa kan vara utgångspunkten för cancer och andra sjukdomar, om de inte tas om hand genom att antingen repareras eller förmås att självdö.

Jiri Lukas och Jiri Bartek har beskrivit flera av cellernas inbyggda kontroll-och reparationssystem med uppgift att signalera när en skada uppstått, till exempel i samband med celldelning eller efter exponering mot yttre faktorer som strålning eller kemikalier. Fernströmpristagarna har också hittat markörer för celler som riskerar att få en felaktig celldelning, information som kan användas vid diagnostiken av cancer.

– Men DNA-skador är inte bara kopplade till cancer, utan spelar också roll vid bland annat olika neurologiska och immunologiska sjukdomar. De kunskaper vi får fram kan därför kanske även tillämpas på sådana sjukdomar, säger pristagarna i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Forskarna menar att rönen från deras forskning kan ge uppslag även till behandling av cancer, kanske genom användning av läkemedel som ska påverka tumörcellernas arvsmassa.

Erik K. Fernströms stiftelse delar årligen ut dels lokala priser till forskare vid Sveriges sex medicinska fakulteter, dels det Stor Nordiska Priset på en miljon kronor.