Yvonne Felfalusi-Béres – utvecklande handledare. Foto: Charlotte Kjellgren

Juryn motiverar sitt val med att »… Yvonne är uppriktigt intresserad av såväl långsiktig handledning som instruktion i stunden. Hon ser till att handledningssamtalen blir av och att de blir utvecklande för den yngre kollegan. Alltid mån om både utbildningsläkaren och patienten och tar sig tid till diskussion och funderingar, men tvekar heller inte att rycka in när det behövs. «