Karolina Skibicka – prisad för omvälvande upptäckt.

Karolina Skibicka, biträdande universitetslektor vid sektionen för fysiologi, Sahlgrenska akademin, belönas med Lilla Fernströmspriset 2016. Hon får priset för sina banbrytande studier kring nervsystemets belöningsmekanismer.

Karolina Skibicka och hennes kollegor har studerat hormonet GLP-1, vars mest kända uppgift är att reglera blodsockernivåerna i kroppen. GLP-1 har tidigare studerats främst av diabetesforskare, och finns med som komponent i flera läkemedel för behandling av diabetes. Karolina Skibickas forskargrupp är först i världen att visa att GLP-1 också riktar in sig mot hjärnans belöningssystem.

Lilla Fernströmspriset på 100 000 kr delas ut årligen till en särskilt lovande yngre forskare vid vart och ett av Sveriges sex medicinska universitet.