Peter Berggren – belönad för innovativ vårdutveckling. Foto: Jan Lindmark

Han har under 20 år arbetat med att hitta nya arbetsmodeller för bättre tillgänglighet till bättre vård för en åldrande patientbefolkning i en glesbygd där avstånden till sjukhus och vårdcentraler är en utmaning. 

Peter Berggren är även chef för Glesbygdsmedicinskt centrum, en FoU-enhet inom primärvården i Västerbottens län som han varit med att bygga upp.

Genom att införa och utveckla tillämpningen av en avancerad distansteknik kallad telemedicin har han bidragit till att glesbygdspatienterna i dag kan träffa exempelvis dietist eller KBT-behandlare via datorn. Tack vare olika tekniska lösningar är det numera också möjligt för doktorn att på distans lyssna på hjärtljud och titta ner i patienters halsar.

– Det känns fantastiskt att jag, en vanlig distriktsläkare, uppmärksammas på det här sättet. Jag har lagt ned många år på att utveckla distansvården och arbetet fortsätter givetvis framöver, berättar Peter Berggren på det lokala landstingets hemsida.

Han tar emot priset och en check på 250 000 kronor i samband med Karolinska institutets installationshögtid den 13 oktober 2016.

Håkan Mogrens Stiftelse bildades 2012 och har till ändamål bland annat att främja utbildning och forskning inom det medicinska området. Mottagarna av medicinpriset ska ha gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion, och de bör verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra.