Maria Fällman, professor, Umeå. Foto: Mattias Pettersson

Maria Fällman, professor vid Institutionen för molekylärbiologi och molekylär infektionsmedicin, Umeå universitet, får ett femårigt forskningsanslag på 28 740 000 kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Hon och hennes forskargrupp ska studera hur det kommer sig att vissa bakterier kan orsaka långvariga infektioner. Det långsiktiga målet med forskningen är att bidra till utvecklingen av helt nya antibiotika.