Nils-Otto Sjöberg – snart med silvermedalj också. Foto: Katrin Ståhl

Utmärkelsen tilldelas personer som på olika sätt visat ett stort engagemang för Medicinska fakulteten och dess forskning och utbildning inom medicin och hälsa. Nils-Otto Sjöberg fick medaljen »för sina utomordentliga insatser för Medicinska fakulteten«.

Enligt fakultetens dekan Gunilla Westergren-Thorsson är pristagaren »…en sann eldsjäl som ständigt har nya intresseväckande idéer som han även genomför med stor entusiasm.«

Nils-Otto Sjöberg får ta emot medaljen vid det populärvetenskapliga arrangemanget »Forskningens dag« i Malmö den 1 november.