David Bryder belönas för sin forskning på blodstamceller. Foto: Katrin Ståhl

David Bryder vid Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, får Tobias Priset 2016 för sin forskning inom molekylär hematologi. Hans forskning gäller blodcellers nybildning, faktorer som reglerar blodstamcellers mognadsprocess, och blodstamcellers åldrande – ny kunskap som har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantation. Tobias Priset delas ut av Kungl. Vetenskapsakademien och är ett av Sveriges största enskilda forskarpris. Priset instiftades till minne av Tobias som avled i en svår blodsjukdom bara 17 år gammal.