Viveka Frykman Kull – uppskattad, prisad.

Kardiologen Viveka Frykman Kull, överläkare vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, har fått Svenska Läkaresällskapets etikpris, Hippokrakratespriset 2016. Hon får priset för »… sin förmåga att ständigt lyfta vardagsetiska frågeställningar och uppmuntra till diskussioner med medicinetisk bäring, kollegor emellan liksom i patientmöten…« Viveka Frykman Kull är mycket uppskattad bland yngre kollegor för sina utbildningsinsatser i medicinsk etik, framförallt vad det gäller etiska aspekter på livsuppehållande behandling, heter det också i nomineringen till utmärkelsen. Priset på 10 000 kronor och Clarence Blomqvist medalj delas ut vid Läkaresällskapets årshögtid den 15 november.