Maria Landén Ludvigsson – årets fysioterapeut. Foto: Emma Busk Winquist

Maria Landén Ludvigsson, medicine doktor i fysioterapi vid Linköpings universitet, är utsedd till Årets fysioterapeut 2016. Hon belönas för att ha visat hur fysioterapeuters kompetens kan användas för att öka patientnöjdheten och resurseffektiviteten inom primärvården. Genom sitt arbete har hon utmanat etablerade strukturer.

Maria Landén Ludvigsson disputerade i maj på en avhandling om nackträning vid kroniska whiplashrelaterade besvär.