Jairo Robledo Sierra fick pris.

Jairo Robledo Sierra, Sahlgrenska akademin, har belönats med Millard Award av den framstående oralmedicinska tidskriften OOOO (Oral surgery, Oral medicine, Oral pathology, Oral radiology), som är knuten till American Association of Oral Medicine. Han får priset för en artikel om »oral lichen planus«, slemhinneförändringar i munnen som patienterna ofta upplever som mycket handikappande.