Pernilla Åsenlöf söker ny modell för arbetsinriktad rehabilitering av smärtpatienter.

En annan frågeställning som hennes forskning utreder är huruvida fler patienter kan komma tillbaka i arbete om opioidbehandling kompletteras med fysisk träning och annan arbetsinriktad rehabilitering.

Morfin och andra opioider är en vanlig behandling vid långvarig smärta, men medlen är beroendeframkallande. Dessutom finns risk för olika biverkningar som missbruk, överdosering och att dö i förtid.

– I studierna kommer vi dels att studera risk kontra nytta med opioidbehandling, dels utvärdera effekter av arbetsinriktad rehabilitering med fysisk träning och beteendestöd för återgång i arbete, säger Pernilla Åsenlöf i ett pressmeddelande.

Forskningsstudierna, beräknas pågå fram till 2019.

– Tanken är att kunskaperna från projektet ska ligga till grund för en ny modell för arbetsinriktad rehabilitering vid långvarig smärta, tillägger Pernilla Åsenlöf.