Jonas Hugosson, Henrik Grönberg, Lisa Rydén och Heikki Joensuu delar på Nordiska Medicinpriset 2016.

Jonas Hugosson, Göteborgs universitet, belönas för sina grundläggande och internationellt uppmärksammade screening-studier rörande prostatacancer som har haft stor betydelse för förståelsen av prostatacancerns förlopp och banat väg för framtida screeningprogram.

Henrik Grönberg, Karolinska institutet, utses till pristagare för sina omfattande och internationellt ledande studier rörande genetiska faktorers betydelse vid prostatacancer. Hans forskning har ökat förståelsen av genetiska markörers roll vid diagnostik av prostatacancer.

Lisa Rydén, Lunds universitet, tilldelas utmärkelsen för sina grundläggande studier av cirkulerande tumörceller och lymfkörtelmetastaser vid bröstcancer. Hennes forskning har haft stor betydelse för identifiering av riskfaktorer för tumörspridning vid tidig  och metastaserad bröstcancer.

Heikki Joensuu, Helsingfors universitet, får sin del av priset för omfattande studier rörande utvärdering av nya läkemedel för behandling av bröstcancer.

Det Nordiska Medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser och delas ut varje år till en eller flera forskare som belöning för en framstående vetenskaplig prestation. Prissumman på en miljon kronor delas ut den 2 februari 2017 av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset, tidigare (SalusAnsvarstiftelsen).