Olof Agner, specialist i allmänmedicin, blev får årets handledarpris i Region Gävleborg. Foto: Göran Friberg

Han får priset »…för hans kunskaper, hans tålamod och hans förmåga att ge information och autonomi på rätt nivå för den enskilda underläkaren«, heter det i motiveringen till utmärkelsen.

Det poängteras också att Olof Agner har en gedigen bakgrund som utbildare och handledare och även funnits i studierektorsorganisationen i många år.

»Vi vill särskilt lyfta fram Olofs insatser för utlandsutbildade läkare, som utöver ordinarie handledning också inbegriper språkpraktik och introduktion i det svenska sjukvårdssystemet«, tillägger de som nominerat honom: Habibullah Hazig, ST-läkare, och vikarierande underläkaren Jabr Al-Refai.